Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Užitečné odkazy


Hlavní organizace zdravotně postižených a některé státní instituce

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. (Praha)  >>> http://www.svaztp.cz <<<

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR  >>> http://www.nrzp.cz/ <<<

NIPI ČR, o.s. - Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s.
>>> http://www.nipi.cz/ <<<

Ministerstvo zdravotnictví  >>> http://www.mzcr.cz <<<

Ministerstvo práce a sociálních věcí  >>> http://www.mpsv.cz/cs/ <<<

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany  >>> http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734/ <<<

 

Benešovské organizace a další instituce

Regionální sdružení zdravotně postižených Benešov  >>> http://www.rszpbenesov.wbs.cz <<<

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje v Benešově
>>> http://www.czpstredoceskykraj.cz/?page_id=19 <<<

Benevita - chráněná dílna  >>> http://home.tiscali.cz/cz233287/ <<<

Město Benešov  >>> http://www.benesov-city.cz/ <<<

Úřad práce v Benešově  >>> http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/benesov <<<

RYTMUS Benešov, o.p.s.  >>> http://www.benesov.rytmus.org/cms162/ <<<

 

Informační portály pro zdravotně postižené

Helpnet - informační portál pro osoby se specifickými potřebami  >>> http://www.helpnet.cz/ <<<

Infoposel - informační systém pro zdravotně postižené  >>> http://www.infoposel.cz/ <<<

InternetPoradna  >>> http://www.iporadna.cz/index.php <<<

Internetová poradna pro osoby se specifickými potřebami  >>> http://www.internetporadna.cz <<<

První krok - internetové informační centrum pro klienty se zdravotním omezením >>> http://www.prvnikrok.cz/ <<<

Zdravotně-sociální portál Lidé mezi lidmi  >>> http://www.lidemezilidmi.cz/ <<<

eSeznam.cz - portál nejen pro zdravotně znevýhodněné  >>> http://www.eseznam.cz/ <<<

 

Informace a organizace pro sluchově postižené

Ruce.cz - Informační portál o světě Neslyšících  >>> http://www.ruce.cz/ <<<

Neslyšící.cz - portál o neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátelích  >>> http://www.neslysici.cz/ <<<

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR  >>> http://www.snncr.cz/ <<<

Ticho.cz - Český znakový jazyk  >>> http://www.ticho.cz/ <<<

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s.  >>> http://www.cktzj.com/ <<<

Český klub nedoslýchavých HELP - nezisková organizace sluchově postižených  >>> http://www.audiohelp.cz/ <<<

ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel  >>> http://www.asnep.cz/ <<<

APPN, o. s. - Agentura profesního poradenství pro neslyšící  >>> http://www.appn.cz/ <<<

Orbi pontes (mosty světu)  >>> http://www.orbipontes.cz/ <<<

 

Informace a organizace pro zrakově postižené

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR  >>> http://www.sons.cz/ <<<

Informační systém pro zdravotně postižené BraillNet  >>> http://is.braillnet.cz/ <<<

Tyflocentrum - rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým >>> http://www.tyflocentrum.cz/ <<<

Tyfloservis - rehabilitace nevidomých a slabozrakých  >>> http://www.tyfloservis.cz/ <<<

Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých  >>> http://www.okamzik.cz <<<

 

Další neziskové organizace a občanská sdružení, která pomáhají zdravotně postiženým

Liga vozíčkářů  >>> http://www.ligavozic.cz/ <<<

Pražská organizace vozíčkářů  >>> http://www.pov.cz/ <<<

Česká asociace paraplegiků - organizace sdružující vozíčkáře po poranění míchy  >>> http://www.czepa.cz/ <<<

Vozejkov - komunitní portál nejen pro vozíčkáře s poraněním páteře a míchy  >>> http://www.vozejkov.cz/ <<<

Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR  >>> http://www.apzp.cz <<<

Občanské sdružení Rytmus  >>> http://www.rytmus.org/home <<<

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.  >>> http://www.spmpcr.cz/ <<<

LORM - společnost pro hluchoslepé  >>> http://www.lorm.cz/cs/lorm/aktuality.php <<<

Klub přátel červenobílé hole  >>> http://www.klubpratel.wz.cz <<<

Borůvka Praha o.p.s.  >>> http://www.boruvkapraha.cz/o-nas <<<

Unie Roska - Česká multiple sclerosis společnost - pomoc lidem s roztroušenou sklerózou
>>> http://www.roska.eu <<<

 

Výrobci zdravotnických a kompenzačních pomůcek

DMA Praha - zdravotnické a kompenzační pomůcky  >>> http://www.dmapraha.cz/ <<<

Anticer, s. r. o. - výrobce zvukovodových sluchadel a dalších kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené
>>> http://www.anticer.cz/ <<<

Spektra, v.d.n. - kompenzační pomůcky  >>> http://www.spektravox.cz <<<

ZdravotníPotřeby.cz - rehabilitační a kompenzační pomůcky  >>> http://www.zdravotnipotreby.cz <<<

AUDY s.r.o. - zdravotnické a rehabilitační pomůcky  >>> http://www.audy.eu <<<

 

Práce pro zdravotně postižené

Práce pro ZP - portál Národní rady osob se zdravotním postižením ČR  >>> http://www.praceprozp.cz/index.php <<<

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením  >>> http://www.nfozp.cz <<<

Průvodce světem povolání  >>> http://www.occupationsguide.cz/cz/zdravot/zdravot.aspx <<<

Burza práce - nabídka práce pro osoby se zdrav. postižením  >>> http://burzaprace.kontobariery.cz/home.aspx <<<

Chráněná dílna Mont Group s.r.o.  >>> http://www.montgroup.cz/ <<<

 

Přeprava osob se zdravotním postižením

Societa o.p.s.  >>> http://www.societa.cz/ <<<

Taxi pro vozíčkáře  >>> http://www.taxiprovozickare.cz/ <<<

Handicap-transport  >>> http://www.handicap-transport.cz/ <<<

Vzdělávání a mobilita v Praze - poskytují navíc i rekvalifikace a profesní diagnostiku  >>> http://www.vmpraha.cz/ <<<

 

Stránky společností pro výcvik vodicích a asistenčních psů

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s.  >>> http://www.helppes.cz/ <<<

SVVP - Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR  >>> http://www.vodicipsi.cz/ <<<

 

Časopisy

Vozíčkář - časopis nejen pro sedící  >>> http://vozickar.com/ <<<
(v sekci O časopise Vozíčkář -> Archiv, najdete ke stažení všechna čísla časopisu, která vyšla v letech 2010 2013)

Vozka - magazín o životě a pro život na vozíku  >>> http://www.vozka.org <<<
(v sekci Jednotlivá čísla (nahoře) najdete ke stažení starší čísla časopisu od roku 2009 až do 2013)

Můžeš - časopis pro ty, kteří se nevzdávají  >>> http://www.muzes.cz <<<
(v sekci ARCHIV ČASOPISU najdete po kliknutí na příslušný měsíc (vlevo) ke stažení všechna čísla, která vyšla v letech 2010 2014)

Gong - časopis sluchově postižených  >>> http://www.gong.cz/ <<<

 

Další služby a jiné zajímavosti

Projekt Euroklíč  >>> http://www.eurokeycz.com/1_info.html <<<

Služba Hovor pro neslyšící  >>> http://www.myslimena.cz/281313-sluzba_hovor_pro_neslysici/ <<<

Dílny tvořivosti  >>> http://www.dilnytvorivosti.cz/o_nas.htm <<<

Knihovna digitálních dokumentů  >>> http://www.kdd.cz/ <<<

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana  >>> http://www.ktn.cz/index <<<

Prodej ojetých automobilů pro vozíčkáře a hendikepované osoby  >>> http://www.autoproinvalidu.cz/ <<<

Zpravodajský server o sportu handicapovaných lidí  >>> http://www.handisport.cz <<<

Abilympiáda - každoroční soutěž pracovních schopností a dovedností osob se zdravotním postižením
>>> http://www.abilympiada.cz <<<

TA KAVÁRNA - klubová kavárna Jedličkova ústavu a škol, otevřena pro veřejnost, bezbariérová a nekuřácká
>>> http://www.takavarna.cz <<<


TOPlist