Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

O nás

Svaz tělesně postižených v ČR z. s., okresní organizace Benešov sídlí ve Vlašimské ulici č. 1921 v Benešově (panelová výstavba směr Vlašim).

Na STP v ČR z. s. je zajištěn bezbariérový přístup, který je řešen rampou, též hygienické zařízení je upraveno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Před STP je vyhrazeno jedno parkovací místo pro invalidní řidiče.


STP v ČR, z. s., okresní organizace Benešov tvoří organizační jednotku Svazu tělesně postižených v ČR z. s. – pobočný spolek Svazu na území regionu Benešov, který byl založený registrací a od 30. 9. 2015 je ve spolkovém rejstříku veden jako zapsaný spolek. Jedná se též o samostatnou a nezávislou organizaci, pomáhající zajišťovat potřeby a zájmy svých členů a dalších osob s tělesným a jiným zdravotním postižením a tyto zájmy chránit. Základním dokumentem organizace jsou stanovy.

Pro svoji činnost využívá cca 77 m2, které tvoří kancelář poradenských pracovníků, zasedací místnost, kuchyňka, hygienické zařízení, chodba a příruční skládek a místnost pro poradenství pro sluchově postižené a masérskou službu.

Tyto prostory Svaz tělesně postižených využívá společně s těmito organizacemi (se kterými též úzce spolupracuje):
Regionálním sdružením zdravotně postižených Benešov - regionů Benešov, Vlašim, Votice (servisní organizací), Centrem pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje o.p.s., Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace o.s. – bezbariérové řešení staveb občanské vybavenosti, Občanským sdružením Benešov a Svazem pro neslyšící a nedoslýchavé, který má zde své centrum a pracuje pod odborným dohledem okresního foniatra, MUDr. Jany Mravcové.

Část prostor je využíván pro masérskou službu, o kterou je velký zájem.

Činnost STP v ČR, z. s., okresní organizace Benešov je realizována prostřednictvím služby „Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené“, která je spolufinancována Středočeským krajem.


TOPlist